چای و قهوه

Danone آلمان، قهوه Volvic را که سری جدیدی از آب های معدنی طبیعی با تزریق و طعم های میوه ای افزوده شده است،
طرح های لیبل به افتخار رگ و ریشه نیواورلئانی
برند Muscle Milk، یک برند از شرکت CytoSport، قهوه Coffee House Protein Shakes را به تازگی معرفی کرده است.
قهوه سرد دم بسته بندی شده در کارتن های 11 اونسی تتراپک
فرماندار شفت با اشاره به اینکه شفت 32 هزار هکتار پوشش جنگلی و 520 هکتار توتستان دارد و این شهرستان با تولید 90تن پیله تر رتبه دوم استان را دارد…
شرکت Mother Matcha نوشیدنی آماده مصرف (RTD) با همین نام را با شیرنارگیل معرفی کرده است.
IRANBEV Media Ltd 2018©